เกี่ยวกับบริษัท พี เอ็ม ไอ
ABOUT PMI

 

ประวัติบริษัท บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้ง
และจดทะเบียนเป็นบริษัทก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีนาย พิทยา ทิพย์จริยาอุดม เป็นผู้ก่อตัั้ง บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบริการงานก่อสร้าง ออกแบบสร้างสรรค์สิ่ง ก่อสร้างด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม มีระบบและการบริหารที่ได้รับ มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จนเป็นบริษัทก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีชื่อเสียงกว้าง  ขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

Company Background

The PMI Engineering Co., Ltd. was founded and registered as a construction company in 1984 with Mr. Pithaya Tipjariyaudom as a founder. Since then the company has grown to become one of the well-known construction company in Nakornratchasima (Korat). 

 

 

ภารกิจและพันธะกิจ


บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัดให้บริการงานก่อสร้างครอบคลุมงานก่อสร้างทุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริการงานออกแบบสร้างสรรค์อย่างพิเศษตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้า เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เราเชื่อว่าลูกค้าเลือกใช้บริการของเรา เพราะมั่นใจในประสิทธิภาพคุณภาพของสิ่งก่อสร้างรวมทั้งบริการที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ความสำเร็จของเรา พิสูจน์ได้จากจำนวนการกลับมาใช้บริการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและฐานลูกค้าประจำของเรา


Business Mission and Commitment

We build and offer a full scope of construction services tailored to meet our client’s needs and to the specific challenges of each project. Clients select us because we deliver the highest quality services and performance that exceed the architect‘s and client’s expectations. Our measurement of success is the amount of repeat client businesses.


ผู้ก่อตั้ง


ด้วยประสบการณ์สร้างสรรค์งานก่อสร้างที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัย อาดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการการก่อสร้างโรงพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาย พิทยา ทิพย์จริยาอุดม ผู้ก่อตั้งบริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด จึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักอย่างดีในธุรกิจงานก่อสร้างในประเทศไทย

นาย พิทยาก่อตั้งบริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีครอบคลุมงานก่อสร้างทุกรูปแบบ พร้อมด้วยแรงบรรดาลใจปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

The Founder

With wealth of experiences in constructions both domestically and internationally in Asia and Middle East, plus solid background in engineering education,  Master’s degree in Management Engineering Adamson University, Philippines and the former Construction Manager at Hospital project in Khon Kaen University, Mr. Pithaya Tipjariyaudom became well versed in construction industries in Thailand.

Mr. Pithaya established PMI Engineering Co., Ltd since 1984 by leveraging his mastery combining years of his experiences in full scopes of constructions and personal strong passion to deliver best of the best quality and service to achieve the highest satisfaction for customers.

 

ทีมงาน


บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ให้คุณค่าและความสำคัญแก่พนักงานของเรา เราเชื่อว่าพนักงานที่มีคุณภาพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และระบบการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของเรา ดังนั้นบริษัทจึงมีระบบการคัดเลือกสรรพนักงานที่ดี เพื่อเลือกพนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยโครงสร้างขององค์กรที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน ทีมงานช่าง ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และมีทักษะที่ดีในงานก่อสร้างมากกว่า  20 ปี

นอกจากนั้น บริษัทยังมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของเราได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทีมงานสามารถทำงานอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

Our Team

We value our employees. We believe qualified workers, team work and operation with excellence are core factors for our achievement. Therefore, PMI carefully selected employees to built the most efficient team with well structured organization consisting of professional engineers,  skillful workers, experienced supervisors who have been working in constructions for more than 20 years.

Moreover, company training is regularly conducted for our employee to strengthen capabilities and team work to ensure our employees are continuing improving, driving strong operation and performing at their best.